Futurisme
In futurisme zie ik een optimisme ten aanzien van 'techniek' een kleurrijke verwachting van de toekomst.
Ik verzamel tekeningen daarvan en vul ze aan met eigen impressies.
Constructivisme voeg ik hier aan toe; conmstructivisme gemaakt in de jaren 1920 maar ook van de huidige datum.
Ik beschouw dit als inspiratie voor mijn eigen werk.